Accessia Consulting on koulutuksen ja rekrytoinnin monimuotoisuuteen sekä rakennetun ympäristön esteettömyyteen  keskittynyt konsultointitoimisto.


Meillä on pitkäaikainen, omakohtainen kokemus esteettömyydestä ja saavutettavuudesta ja siksi tiedämme, miten niitä asioita täytyy ja on tarkoituksenmukaista kehittää. Missiomme on rakentaa saavutettavampaa maailmaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Missio

Esteettömyys ja saavutettavuus on missiomme

Accessia Consultingin missio on selkeä: esteettömyys ja saavutettavuus ovat asioita, joiden toteutumista haluamme olla edistämässä kaikin mahdollisin tavoin.

Yhtäältä siksi, että mielestämme ihmisillä tulisi olla mahdollisuus elää täysipainoista elämää sekä hankkia ja käyttää haluamiaan palveluita heidän terveydentilastaan, iästään tai jostakin muusta yksittäisestä asiasta riippumatta.

Toisaalta siksi, että yritykset ja organisaatiot eivät näkemyksemme mukaan tällä hetkellä juurikaan hyödynnä sitä liiketoimintapotentiaalia, joka piilee syystä tai toisesta toimintarajoitteisten ihmisten palvelemisessa nykyistä paremmin.

Accessia Consulting toimii tulkkina näiden kahden maailman välillä.

Esteettömyys ja saavutettavuus on monimuotoinen ilmiö

Esteettömyys ja saavutettavuus liittyvät todella moneen eri teemaan: rakentamiseen, arkkitehtuuriin, asumiseen, matkailuun, liikenteeseen ja liikennevälineisiin, matkailuun, majoitus- ja ravintolatoimintaan, kaupunkisuunnitteluun, koulutukseen, työelämään, viestintään sekä erilaisten palveluiden saatavuuteen, tarjontaan, toteuttamiseen ja sitä kautta asiakkaan palvelukokemukseen. Ja moneen muuhun asiaan.

Edellä oleva listaus kuvaa hyvin siitä, kuinka monimuotoisesta ilmiöstä on kyse. Uskomme, että juuri ilmiön ja toisaalta myös kohderyhmän monimuotoisuuden vuoksi yritykset ja muut palveluntarjoajat eivät ole vielä toden teolla heränneet esteettömyyden ja saavutettavuuden mahdollisuuksiin ja liiketoimintapotentiaaliin.

Tiesitkö, että YK:n alaisen maailman matkailujärjestö UNWTO:n arvion mukaan 27 % maailman väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin?

Entä tiesitkö, että vuoteen 2030 mennessä Suomeen tarvittaisiin miljoona esteetöntä asuntoa, koska väestömme ikääntyy niin kovaa vauhtia?

Minulla on ilo kuulua Visit Finlandin valmentajaverkostoon, jonka kautta valmennan matkailualan toimijoita liittyen esteettömään matkailuun ja sen potentiaalin hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Accessian tietotaidon ja pitkän omakohtaisen kokemuksemme avulla asiakasyritystemme on mahdollista tavoittaa aivan uudenlaisia asiakasryhmiä.

Kuinka minä ja kollegani sekä erittäin kattavat verkostomme voimme auttaa sinua menestymään paremmin?

Palveluihimme pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

Terveisin
Marko Jääskeläinen

Ota yhteyttä!