Palvelut

Kartoitus


Kartoitamme asiakkaamme liiketoiminnan nykytilan esteettömyysnäkökulmasta katsottuna. Palvelu sisältää rakennetun ympäristön saavutettavuuden, asiakkaan palveluprosessien sekä strategisen tason kartoittamisen. Asiantuntevilla ja sertifioiduilla kartoittajillamme on hallussaan alan viimeisimmät tiedot.

Konsultointi


Laadimme esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevan toimenpidesuunnitelman ja konsultoimme sen toteuttamisessa. Huomioimme myös voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset sekä kokemuksemme toimivista ratkaisuista.

Koulutus


Mitä esteettömyys tarkoittaa? Mitä eri osa-alueita se sisältää? Keitä se koskee ja miten? Kuinka vaikkapa rakentamisessa, suunnittelussa tai asiakaspalvelussa tulisi huomioida eri tavoin toimintarajoitteiset henkilöt? Esimerkiksi näitä asioita voidaan käsitellä asiakaskohtaisesti räätälöitävissä esteettömyyskoulutuksissamme.

Viestintä


Kohdetta koskeva etukäteisinformaatio on eri tavoin toimintarajoitteisille asiakkaille tärkeää. Mihin asioihin he erityisesti kiinnittävät huomiota? Millä tavalla ja mitä kanavia käyttäen yrityksen kannattaa heille niistä kertoa? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen, kun sparraamme sinua kohteesi esteettömyydestä kertovan viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.


Positiivinen asiakaskokemus tuo kilpailuetua ja kassavirtaa. Autamme asiakkaitamme asiakasymmärryksen kartuttamisessa ja kirkastamisessa – jotta he voisivat menestyä paremmin.