Esteettömyyskartoitus

ESKEH on työkalu ja menetelmä rakennetun ympäristön esteettömyyden selvittämiseksi. ESKEH-kartoitusmenetelmällä tehtävä esteettömyyskartoitus kertoo kohteen esteettömyyden nykytilan ja kehittämistarpeet eri käyttäjäryhmien näkökulmasta katsottuna.

ESKEH-kartoitusmenetelmässä käytettävät kriteerit perustuvat esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE kouluttaa esteettömyyskartoittajia ja ylläpitää rekisteriä koulutuksen suorittaneista kartoittajista. Accessia Consultingin asiantuntijat löytyvät rekisteristä.

Esteettömyyskartoituksen palveluprosessi:

  • Asiantuntijamme viettävät kartoitettavassa kohteessa sen koosta riippuen yleensä 2-3 työpäivää
  • Kartoituksen aikana teemme kohteessa erilaisia havaintoja ja mittauksia sekä dokumentoimme havainnot valokuvin
  • Laadimme raportin, jossa kerromme, missä määrin kohde tällä hetkellä täyttää ESKEH-kriteerit ja miltä osin ne eivät täyty. Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotuksia esteettömyyden kehittämiseksi
  • Esittelemme raportin asiakkaalle yhteisessä tapaamisessa, joka voidaan toteuttaa joko etänä tai paikan päällä. Esteettömyyskartoitusraportti havaintoineen ja kehittämisehdotuksineen jää asiakkaan käyttöön

Katso esimerkkiprojekti Nuorisokeskus Marttinen